Nauka języka obcego nie powinna wiązać się z tłumaczeniem zawiłych konstrukcji gramatycznych i ciągłym robieniem ćwiczeń. Najlepiej poznawać języ...